BİMYAD Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği
İnternet Haberciliği nedir,nasıl olmalıdır?
29-01-2020 21:54 335

İnternet Haberciliği nedir,nasıl olmalıdır?

İnternet Haberciliği,İnternet ortamında kullanıcılara açılan haber servisi ve sayfaları, sanal gazetecilik, online habercilik ve  internet çağıyla birlikte başlayıp her geçen gün artan haberciliktir..

İnternet gazeteleri, 1994'den sonra internet ortamında ortaya çıkan, hızla gelişen ve dünya çapında yaygınlaşan bir İletişim aracı olmuştur. İnternet gazeteleriyle geleneksel

gazetelerin internet ortamındaki yayınlarına ulaşabilmenin yanında yalnızca internet

üzerinde habercilik yapan web sitelerine de erişilebilmektedir. Bunun yanında bazı

kişilerin kendi çabalarıyla derledikleri haberleri okuyucuya sundukları kişisel web

sitelerinde de haberler bulunur.

İnternetin her kese yayım yapabilme olanağı sunması ile altyapısı bulunan gazetelerin

yanında kişisel gazetelerde ortaya çıkmıştır. İnternette haber yayımı yapan sitelerin

birçoğu haberleri anlaşmalı oldukları haber ajansları alır ve kendi sitelerinde yayımlar.

Bilgisayar ortamında iletişim sağlayan internet, haber yayımlarıyla da yeni bir habercilik

türü ortaya çıkarmıştır. İnternet haberciliği, bütün habercilik tekniklerinin birleştirildiği

bütünleşik haber sunumuna doğru yönelmektedir. Yazılı, sesli ve  görüntülü olarak..

 

 

haberler, inter-netteki web sayfalarında gazete ve televizyonun özelliklerini, eş deyişle yazı, ses ve hareketli görüntüleri aynı ortam üzerinde ve eş zamanlı olarak bilgisayar ortamında internet kullanıcılarına sunulabilmektedir.

 

İnternet haberciliğinin en büyük işlevi, bilgileri anında aktarabilmesidir. Bir bilginin karşı

tarafa aktarılması, bilgisayar ekranına yazılması kadar kolaydır. Bu işlev daha çok finans

haberciliğinde büyük aşamalar kat edilmesini sağlamıştır.

İnternet haberlerinin özellikleri bağlamında haberlere yeni bir biçim gelmiştir. 

Haberle ilişkili geleneksel araçlardaki zaman ve sütun sınırı ortadan kalkmıştır ve haberler uzun olarak verilebilir.

 

İnternet haberleri öz olmalı, paragraflar 2-5 cümle arasında olmalı, düzgün cümle kalıbı

kullanılmalı, her cümlede bir fikir olmalı, açık ve anlaşılır şekilde ve bilinen sözcükler

kullanılmalı, yüklem kuvvetli olmalı, mantıklı bağlantılar kullanılmalıdır. İyi bir internet

haberinde herşeyden önce, basit açıklayıcı tümceler kullanılır ve her tümcede bir düşünce

ortaya konulur. Haber metnini, web'deki diğer yoğun içerikten ayırmaya yardım edecek özel bir düşünce ile kaleme almakta yarar vardır. Neşeli bir tarz ya da tavırla yazmak (başlık dışında) ve sohbet tarzı özellikle Web'de kullanıcıya daha rahat okuma olanağı sunmaktadır. 

Top